• Uniprofil - producent drzwi
  • Uniprofil - drzwi wewnętrzne SOFT
  • Uniprofil - drzwi wewnętrzne RAMIAKOWE
  • Uniprofil - drzwi wewnętrzne RAMIAKOWE
Kupuj tanio u producenta
W razie pytań -
kontakt sklep internetowy

515 038 125
515 038 107
w godzinach
pn - pt 8.00 - 16.00
Ilość
0 szt.
Łączna cena
0,00 zł
Zamów

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SKLEPU INTERNETOWEGO „UNIPROFIL”.


I.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.uniprofil.pl (zwanego dalej Sklepem) jest "TREND"  LISOWSKA Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Złota 197; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287322, NIP 573-24-32-960; REGON: 151568829 zwany dalej Administratorem.

II.    Klientw celu skorzystania z usług Sklepu podaje wymagane dane, a podanie ich jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Klientpodaje przy rejestracji dane takie m.in.jakimię i nazwisko, adres, e-mail.

III.    Podane przez Klienta dane Administrator przetwarza w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, w celu umożliwienia świadczenia Klientowi usług oferowanych w Sklepie, w celu sprawnego funkcjonowania Sklepu, jak również w celach marketingowych, badaniu rynku.

IV.    Dane osobowe Klientów zawarte w formularzach zamówienia, jak również inne dane, które są automatycznie gromadzone, przetwarzane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

V.    Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniach poprzednich informacje dotyczące Klienta nie zostaną przez Sklep ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

VI.    Realizując postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator informuje, iż każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

VII.    Administrator informuje, iż z momentem połączenia się przez Klienta ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta (typ przeglądarki, data, godzina połączenia), z którego Klient łączy się ze Sklepem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta i czasu połączenia Klienta zserwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta w Sklepie. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych, technicznych, a na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie Sklepu, Klientów i ich zachowań.

VIII.    Sklep wykorzystuje database typu cookies (database tekstowe zapisywane i przechowywane na dysku komputera Klienta Sklepu służące zachowaniu parametrów nawigacyjnych Klienta i statusu zalogowania). Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniuz witryny Sklepu, a nawet uniemożliwić jego korzystanie z niej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Klientach Sklepu (oprócz wskazanych w pkt VII), a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Administratorowi danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Sklepu. Stosowna informacja została zamieszczona na stronie Sklepu, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800).

IX.    Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie witryny Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia treści, dostępu do treści, zamówienia, dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.Administrator zapewnia, że dokłada szczególnej staranności, aby zagwarantować prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych, aby korzystanie ze Sklepu było bezpieczne dla Klientów. W serwisie Sklepu stosuje się należyte środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail: uniprofil@uniprofil.pl

X.    Administrator jednak informuje Klientów, iż korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet, w związku z tym, Administrator zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Sklepu, a Klientem.

XI.    Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Klienci Sklepu mogą zgłaszać na adres e-mail: uniprofil@uniprofil.pl


 

Jak zamawiać

W naszym sklepie internetowym nie musisz zakładać zbędnych kont, loginów i haseł. Wystarczy, że wybierzesz interesujące Cię produkty. Użyj do tego celu naszych kreatorów.
Regulamin

Wszystkie produkty w naszym sklepie są nowe, pełnowartościowe i posiadają 12 miesięczną gwarancję producenta od daty sprzedaży zamieszczonej na dokumencie zakupu.
Kontakt

Trend Lisowska Sp. Jawna.
ul. Złota 197
42-200 Częstochowa

Telefon 515 038 125
E-mail uniprofil@uniprofil.pl
Ościeżnice regulowane, futryny regulowane, ościeżnice do drzwi.
Zobacz także galerię zdjęć drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne. Grupa UNIPROFIL.